You Can't Stop Progress

The touch of technology

Мехатроніка – комп’ютеризація, програмування та інтернетизація управління виробництвом.

Співпраця з підприємствами

Екскурсії на підприємство надають можливість студентам наочно та більш детально ознайомитися з майбутньою діяльністю, оцінити переваги отримання професії, побачити реальну сучасну потребу роботодавців у кадрах.